Ruch Zdzieszowice

Przychodzą

Zimon Michał (?), Wojtasik Patryk (?), Willim Rafał (?), Wanżewicz Karol (?), Tramsz Przemysław (?), Mazur Michał (?), Kozubek Mateusz (?), Dylewski Remigiusz (?), Dyczek Piotr (?), Baingo Mateusz (?)

Odchodzą

Wodniok Paweł (?), Duk Marcin (?), Kozłowski Arkadiusz (?), Kubiak Paweł (?), Nowak Daniel (?), Bachor Michał (?), Damrat Tomasz (?)