Kujawsko-Pomorskie | 4. Liga | kujawsko-pomorska
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2017/18
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2017/18
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2017/18
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2017/18